Om prosjektet

«Mangfoldakademiet»

Vi ønsker å samle 30 unge politikere (fra 18-30 år) til 4 kurssamlinger med første kull i 2020. Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid eller som studerer på fulltid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene. På samlingene foreleser akademia, næringsliv, og politikere i sentrale temaer innen mangfold, politikk og påvirkning. Akademiet er gratis og legger opp til en utenlands studietur i løpet av studieåret.

Fakkeltog / MANGFOLDS AKADEMIET - Unge norske politikere om mangfold betydningen (Klikk på bildet for å se intervjuer )

Sarah Lilleberg Safavifard

Sosialistisk Ungdom‎‏, Sentralstyremedlem‎

75196423_156545362237369_223812269648956
75199869_588082485276474_723706289926753

Amalie Gunnufsen

Unge Høyre‎‏, ‎Sentralstyremedlem

72531582_570834217001301_478705957475660

Hassan Nawaz

Oslo Unge Høyre‎‏‎‏, Nestleder‎‏

76203990_155600628998509_700972632462537


Målsetning: Deltagerne vil ha direkte tilgang til sentrale politikere, bygge nettverk i næringsliv og få en dyp forståelse av hva som skal til for å lykkes som politiker.
Akademiets deltagere skal i størst mulig grad refektere det norske samfunnet, og vi vil etterstrebe lik kjønnsfordeling og at 30% av deltagerne har en annen landbakgrunn.
Overordnet effekt: Vi ønsker å bidra til at andelen folkevalgte med en annen landbakgrunn øker, og i større grad reflekterer mangfoldet i det norske samfunnet, og gjennom dette bidra til økt engasjement for demokratiet blant ungdom uavhengig av bakgrunn.

Bakgrunn: Gjennom våren 2019 har vi gjennomført et prosjekt som har hatt som målsetning å øke valgdeltagelsen blant innvandrere i Norge.I gjennomsnitt ved de tre siste lokal valgene i Norge lå valgdeltagelsen blant denne gruppen på 30%, mot et gjennomsnitt i Norge på 65%. (kilde: SSB) Gjennom prosjektet, der vi har videointervjuet 64 representanter fra målgruppen og politiske partier, har vi også diskutert om mangel på mangfold i politikken er et demokratisk problem. Demokratiet i Norge er basert på at de folkevalgte representerer bredden av befolkningen, og når vi ser at ved forrige valg i 2017 så hadde kun 3% av de folkevalgte av en annen landbakgrunn, mens den samme befolkningen utgjør 14% av den norske befolkningen. Når vi ser på de folkevalgte representantene så represeterer heller ikke de mangfoldet av innvandrere. En viktig grunn, av mange, til at folk ikke engasjerer seg i valg er mangel på forbilder som de kan identifisere deg med.

Prosjektleder: Hege Horsberg, daglig leder. tlf: 951 64 356, hege@fakkeltog.com

Våre støttespillere

00 47 951 64 356

00 47 485 04 405

Brugata1,0186 Oslo

  • Svart Linkedin Ikon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ORG.NR:     919 674 113

© 2023 by Khatar. Proudly created with Wix.com

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV