Horisontal.png

OM oss

Fakkeltog er en ideell og uavhengig organisasjon som jobber for å bedre fremtiden til mennesker på flukt. Vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv for disse menneskene.

Vår oppgave er å sikre en rask og praktisk overgang fra et liv på flukt.

Vi jobber for å realisere konkrete tiltak som bidrar til at inkludering går fort og smidig, gjennom blant annet  informasjonsarbeid.

 

For å lykkes godt med inkludering så kreves det en innsats fra flere kanter derfor samarbeider vi ikke bare med personer fra målgruppen, men også næringsliv, politikere, akademia, organisasjoner og media.

 

Vi tror at det viktigste vi kan bidra til er at mennesker kommer seg i jobb eller utdanning raskt.

Da kommer gjerne språk, nettverk og samfunnsforståelse fort. 

Derfor så er flesteparten av våre aktiviteter rettet mot et endelig mål om fast jobb og derfor så spiller

også beslutningstagere i næringsliv en helt avgjørende rolle. 

 

Fakkeltog tar utgangspunkt i at alle mennesker, uansett bakgrunn har ressurser som kan komme fellesskapet til gode.

Derfor legger vi stor vekt på å kommunisere positivt i alle sammenhenger, og vårt mål er å være en motvekt mot mye negativt fokus i media.

Det har gjort at våre filmer på sosiale medier oppnår stor spredning og blir sett av mange.

 

Siden vi startet opp i 2017 har vi gjennomført mer en 180 aktiviteter i Norge, Hellas og Irak.

Våre aktiviteter retter seg både mot barn og voksne og er skreddersydd for å passe målgruppen til.

Vi jobber til en hver tid med ulike prosjekter som du kan lære mer om her: Våre prosjekter.

 

Arbeidet blir til gjennom en kombinasjon av prosjektmidler, sponsing og private bidrag, i tillegg til at 

det legges inn en betydelig mengde frivillige timer. 

 

Fakta:

 

Fakkeltog ble stiftet i august 2017, og hadde sitt første år tilhold i Nordland. 

Høsten 2018 flyttet organisasjonen sitt kontor til Oslo, og holder nå til sentralt i Oslo.

Grunnleggerne av organisasjonen er Farooq Isam som selv er flyktning fra Irak og Hege Horsberg som er fra Norge.

Tilsammen har de mer en 20 år erfaring med organisasjonsarbeid i Norge og Irak. 

Våre støttespillere

sbs-logo-positive
Presentation1
Oslo-Kommune
1
logo_208_Caritas_pantone1815_sort
2
3
Oxlo-logo
adsdasd
0
give

00 47 951 64 356

00 47 485 04 405

Østerdalsgata 1B, 0658 Oslo

ORG.NR:     919 674 113

  • Svart Linkedin Ikon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2023 by Khatar Fakhour. Proudly created with Wix.com