GiveInfo

Om prosjektet

Give Info er en telefonbasert tjeneste der målgruppen kan ringe inn på telefon 40 000 585 og stille spørsmål om hva som helst på sitt eget språk, og få riktig informasjon med kilde. Se webside for projektet her: www.giveinfo.no

Bakgrunn for prosjektet:

Som ny i Norge trenger du mye informasjon for å mestre livet, og det tar lang tid å utvikle allmennkunnskap som vi som er født i landet tar som en selvfølge. Språk, kultur- og teknologi barrierer gjør nødvendig informasjon vanskelig tilgjengelig. Informasjons innhenting skjer derfor ofte gjennom utvidet nettverk og kvaliteten på informasjon er ofte lav eller feil.

En gjennomsnittlig person tar i løpet av en dag ca 25.000 beslutninger, og for å kunne ta gode beslutninger for deg selv og din familie trenger du tilgang på riktig informasjon. Konsekvensen av å basere små og store beslutninger på feil informasjon er ofte alvorlige og kan i noen tilfeller få livslange følger for den det gjelder. Det er dette Give Info har som mål å motvirke.

Praktisk om tiltaket:

Vi har så langt ansatt 4 rådgivere, og jobber for å utvide med 4 personer til. Vår rekrutteringsstrategi er å ansette personer som selv kommer fra målgruppen, og gjennom opplæring utdanne de til å bli spesialister på å være generalister. Det betyr at vi vektlegger personlige egenskaper høyt, og formell bakgrunn er mindre viktig. På denne måten så bidrar vi til å ansette mennesker som ofte står langt utenfor arbeidsmarkedet, og så langt så har vi ansatte som har fått sin første jobbmulighet hos oss.

Om opplæringen:

Fordi de som ringer inn ikke alltid vet hvilken informasjon de trenger så gir vi opplæring i samtaleteknikk og behovsavdekking gjennom ulike spørsmålsteknikker. Ofte så er den vanskeligste jobben å forstå hvilken informasjon som er nødvendig. Den andre delen av opplæringen går på ulike teknikker for å søke riktig informasjon samt det å ta stilling til om kilden er til å stole på.

Finansiering:

Tjenesten er basert på medlemskap som koster 500 kr per år. Inntekten går i sin helhet til å lønne rådgivere i Give Info.

Tjenesten som åpnet 16 nov. 2020 har åpningstid fra 09:00 – 17:00 på hverdager og vi betjener hver dag mer enn 100 medlemmer. Det overordnede målet med Give Info er å bidra til at alle har lik tilgang på informasjon og vi forventer å ha 5000 medlemmer og mer enn 15.000 saker besvart ved utgangen av 2021.