FAKKELTOG.

Sammen for en bedre fremtid!

20.
års erfaring med organisasjonsarbeid i Norge og Irak

HVEM VI ER.

Fakkeltog er en ideell og uavhengig organisasjon som jobber for å bedre fremtiden til mennesker på flukt. Vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv for disse menneskene. Vår oppgave er å sikre en rask og praktisk overgang fra et liv på flukt. Vi jobber for å realisere konkrete tiltak som bidrar til at inkludering går fort og smidig, gjennom blant annet informasjonsarbeid.

"For å lykkes godt med inkludering så kreves det en innsats fra flere kanter derfor samarbeider vi ikke bare med personer fra målgruppen, men også næringsliv, politikere, akademia, organisasjoner og media."


LES MER

GIVE INFO.

Give Info er en telefonbasert tjeneste der målgruppen kan ringe inn på telefon 40 000 585 og stille spørsmål om hva som helst på sitt eget språk, og få riktig informasjon med kilde. Se webside for projektet her: www.giveinfo.no

LES OM PROSJEKTET

MANGFOLDSAKADEMIET.

Mangfoldakademiet UNG - et program for minoritetungdom som har til formål å øke deres engasjement for demokratiet. Gjennom workshops, foredrag, film og intervjuer skal vi åpne døren til de arenaer som ungdommene befinner seg på: på fotballbanen, klubben, i moskeen eller i hjemmet.

LES OM PROSJEKTET

CROSSROADS.

Crossroad er et lavterskel Start-Up program for unge som ønsker å utvikle egne ideelle prosjekter. Programmet vil være praktisk og det skal være mulig å ha kunnskap nok til å skrive en presentasjon av organisasjonen, en søknad, eller en forretningsplan etter gjennomført program.

LES OM PROSJEKTET

HUN.

Et prosjekt som har til hensikt å løfte minoritet kvinners deltagelse i samfunnet.

LES OM PROSJEKTET

Forbilde i Norge.

Vi videointervjuer mennesker med minoritetsbakgrunn om ting de er stolte over å ha oppnådd. Vi viser frem de ressursene som bor i folk på en lett og ledig måte og er samtidig en motvekt mot all negativ oppmerksomhet i etablerte media.

LES OM PROSJEKTET

Refstad - Aktiviteter for barn.

Aktiviteter for barn ved Refstad transittmottak: Vi har etablert et velfungerende samarbeid med Refstad og kommer til å gjennomføre omkring 12 aktiviteter for barn og familier i 2020.

LES OM PROSJEKTET

Jeg er valgt.

Mål: Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten bant innvandrere i Norge om betydningen av å benytte stemmeretten.

LES OM PROSJEKTET

Transport.

Gjennom samarbeid med blant annet Akershus Fylkeskommune ved adm.dir. Jafar Altememy leter vi etter gode løsinger for å bidra til løse utfordringer med rekruttering i bransjen. Fordi yrket er fremtidsrettet, fordi utdanningen er kort, og fordi det er mange tilgjengelige jobber...

LES OM PROSJEKTET

Flamme.

Flamme er en arena for beslutningstagere i næringslivet som er opptatt av mangfold.

LES OM PROSJEKTET

HVOR VI ER.

Behance

Personer med flyktningbakgrunn utgjør 4 prosent av Norges befolkning og 30 prosent av alle innvandrere i Norge. Flest av dem er fra Somalia, etterfulgt av personer fra Syria og Irak.
LES MER

Envato

Etter avtalen mellom EU og Tyrkia i mars 2016 ble de over 50.000 flyktningene som befant seg i Hellas i realiteten sittende fast. Deres humanitære behov er enorme.
LES MER

Den humanitære situasjonen i Irak er en av verdens mest akutte. Det har vært store bølger av internt fordrevne (flyktninger i eget land) helt tilbake til 1968.
LES MER

Med din støtte kan vi sammen hjelpe flere!

VÅRE PARTNERE.

NYHETER.

TA KONTAKT.

Østerdalsgata 1B, 0658 Oslo

00 47 485 04 405
00 47 951 64 356

Lurer du på noe?
Send oss en melding da vell!

Your message is successfully sent...
Sorry something went wrong!