Om Oss.

Stiftet

Fakkeltog ble stiftet i august 2017, og hadde sitt første år tilhold i Nordland.

Oslo

Høsten 2018 flyttet organisasjonen sitt kontor til Oslo, og holder nå til sentralt i Oslo.

Grunnleggere

Grunnleggerne av organisasjonen er Farooq Isam som selv er flyktning fra Irak og Hege Horsberg som er fra Norge.

20 år erfaring

Tilsammen har de mer en 20 år erfaring med organisasjonsarbeid i Norge og Irak.

Fakkeltog er en ideell og uavhengig organisasjon som jobber for å bedre fremtiden til mennesker på flukt. Vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv for disse menneskene. Vår oppgave er å sikre en rask og praktisk overgang fra et liv på flukt. Vi jobber for å realisere konkrete tiltak som bidrar til at inkludering går fort og smidig, gjennom blant annet informasjonsarbeid.

Vi tror at det viktigste vi kan bidra til er at mennesker kommer seg i jobb eller utdanning raskt. Da kommer gjerne språk, nettverk og samfunnsforståelse fort. Derfor så er flesteparten av våre aktiviteter rettet mot et endelig mål om fast jobb og derfor så spiller også beslutningstagere i næringsliv en helt avgjørende rolle.

For å lykkes godt med inkludering så kreves det en innsats fra flere kanter derfor samarbeider vi ikke bare med personer fra målgruppen, men også næringsliv, politikere, akademia, organisasjoner og media.

Hege Horsberg

Fakkeltog

Fakkeltog tar utgangspunkt i at alle mennesker, uansett bakgrunn har ressurser som kan komme fellesskapet til gode. Derfor legger vi stor vekt på å kommunisere positivt i alle sammenhenger, og vårt mål er å være en motvekt mot mye negativt fokus i media. Det har gjort at våre filmer på sosiale medier oppnår stor spredning og blir sett av mange.

Siden vi startet opp i 2017 har vi gjennomført mer en 180 aktiviteter i Norge, Hellas og Irak. Våre aktiviteter retter seg både mot barn og voksne og er skreddersydd for å passe målgruppen til. Vi jobber til en hver tid med ulike prosjekter som du kan lære mer om her: Våre prosjekter.

Arbeidet blir til gjennom en kombinasjon av prosjektmidler, sponsing og private bidrag, i tillegg til at det legges inn en betydelig mengde frivillige timer.

Spørsmål og svar

Hva er våre mål?

Vi jobber for:
- Å utvikle og glede barna
- Å løfte kvinners samfunnsdeltagelse og likeverd
- Å bidra til at kvinner og menn får jobb
- Å bidra til mer mangfold i arbeidslivet
- Mer vellykket inkludering på arbeidsplassen
- Å dele/tilegne relevant kunnskap
- Å belyse problemer og løsninger for politikere
- Å engasjere akademia og media

Hva Gjør vi?

Vi utvikler:
Seminarer - Workshops - Pitches - Foredrag - Kurs - Veiledning - Informajsonarbeid - Film
- Aktivteter for barn

Hvor jobber vi?

Norge, Hellas og Irak

Hvordan kan vi støtte dere dere?

Vi trenger både økonomisk støtte, faglige bidrag og hjelp til å gjennomføre aktivteter.

Hva går pengene til?

Alle bidrag fra private givere går til aktiviteter for barn og hver eneste krone går til barna. Merk bidraget om du ønsker at det skal gå til barn av flyktninger i Norge, Hellas eller Irak.

Kan jeg være frivillig?

Ja, Fakkeltog har mange og varierte frivillige aktivieter.

Jobb hos oss

Ønsker du innblikk i en av samfunnets viktigste oppgaver, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra til mer mangfold i politiske beslutninger? Da bør du søke som praktikant til Mangfoldsakademiet.

Til høsten skal organisasjonen Fakkeltog gjennomføre Mangfoldsakademiet – vårt flaggskip og Norges eneste møteplass for unge politikere som brenner for mangfold og inkludering. I den anledning søker vi fleksible og dyktige personer som kan hjelpe oss med både utvikling, planlegging og gjennomføringen av akademiet. Som praktikant vil du være en uvurderlig del av Fakkeltog-teamet og få jobbe selvstendig med ulike oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • For vårsemesteret ser vi etter deg som kan bistå med gjøremål i forkant av Mangfoldsakademiet – kommunikasjon, digital markedsføring, utvikling av program, mobilisering, oppfølging av foredragsholdere, bistand til koordinering i prosjektgruppen og/eller organisering av andre arrangementer som Fakkeltog lager i løpet av året.
 • De samme oppgavene vil være aktuelle for høstsemesteret, men da søker vi også deg som kan bistå med gjennomføringen av Akademiet – fotografering, kommunikasjon, praktisk og teknisk avvikling m.m.
 • Oppgavene vil variere ut fra dine forutsetninger, ønsker og erfaringer. Det kan også bli aktuelt å bistå med andre oppgaver, som å bidra med research og analyse inn i Fakkeltogs ulike fagprosjekter.

Oppgi hvilke type oppgaver du ønsker å jobbe med i søknaden din. Vi kan tilby:

 • Innblikk i hvordan en hverdag ser ut i en inkluderings organisasjon
 • Erfaring fra utvikling og organiseringen av et akademi
 • Mulighet til å ta en sentral rolle i utviklingen av Mangfoldakademiet.
 • Innblikk i hvordan en sentral organisasjon innen mangfold og inkludering jobber med påvirkningsarbeid opp mot politikere og næringsliv
 • Kunnskap om mangfold og inkludering
 • Mulighet til å delta i møter internt og eksternt, og ta del i vårt viktige nettverk av fremoverlente samarbeidspartnere
 • Et ungt og engasjerende arbeidsmiljø med særdeles hyggelige kolleger.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kontorplass i felleskap med andre organisasjoner og bedrifter som jobber for å løse vår tids viktigste utfordringer.


Vi ser etter deg som :

 • Er fleksibel og initiativrik
 • Er selvstendig
 • Kan jobbe på frivillig basis 1-2 dager i uken
 • Har noe organisasjons- og arrangementserfaring
 • Er positiv og har stor arbeidskapasitet
 • Har interesse for politikk, kreativ kommunikasjon, digital markedsføring eller arrangementsplanlegging
 • Er interessert i mangfold og inkludering
Stillingen er ulønnet. Praktikantene vil få en attest etter endt praktikantperiode. Praktikantperioden kan gjerne kombineres med faglig studiepraksis/skriving av masteroppgave. Vi tar inn relevante kandidater til både vårsemesteret og høstsemesteret til intervju fortløpende, og arbeidet starter etter avtale.

Søknaden sendes til hege@fakkeltog.com. Lurer du på noe angående praktikantstillingen? Kontakt Hege Horsberg, prosjektleder for Mangfoldsakademiet på hege@fakkeltog.com eller 951 64 356.


Årsrapporter

2020 2019 2018