Jeg er valgt

Om prosjektet

Mål: Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten bant innvandrere i Norge om betydningen av å benytte stemmeretten

For å verifisere viktigheten av å delta i valg vil vi peke på hvor viktig det er å ha en stemme som representerer dine interesser og din egen vilje til å ta beslutninger som reflekterer holdninger, oppfatninger og behov. Vi vil bevise hvor avgjørende det vil være at mange nok benytter seg av denne rettigheten og belyse hvilke konsekvenser manglende engasjement fra en gruppe mennesker vil kunne føre til, også i form av tap av tilhørighetsfølelse som er viktig for ens egen identitet. Det tredje målet er å tilføre praktisk informasjon om hvordan du kan tilegne deg et beslutningsgrunnlag, lover og rutiner som må følges for å kunne stemme i valget. Vi vil bruke film som virkemiddel, sosiale medier som kanal og gjøre det hele på en lett og ledig måte.

Filmkonseptet:

Vi har produsert 58 korte filmer tilpasset sosiale medier format. Som skuespillere bruker vi både vanlige folk og mennesker i målgruppen som er kjent i miljøet. Det er religiøse lederskikkelser, artister, kunstnere, bloggere, politikere. Vi har også fokus på å bruke vanlige mennesker som mange i miljøet kjenner som frisører, folk som jobber i restauranter, organisasjoner og videre. Facebook er vår primære kanal og filmene er blitt sett omkring en million ganger.

Prosjektet er støttet av valgdirektoratet.