Støtt oss i Hellas

Støtt oss i Hellas

Fakkeltog har en vennskapsleir i sør-øst delen av Hellas, på fastlandet i en liten by som heter Lavrio. I denne leiren bor det omkring 250 mennesker som er papirløse og som ikke mottar statlig støtte eller noen annen form for støtte. De er helt avhengige av hjelp fra mindre organisasjoner som oss.

I Hellas går mye av støtten til innkjøp av mat. Kr 10.000 holder til basis matvarer for alle i leiren en hel måned. Det betyr at for 150,- så bidrar du med mat for en familie i en uke.

Vi lager også aktiviteter for barna når vi er på besøk ca. to ganger i året. Eksempel på aktiviteter som vi har gjennomført er vaffelfest, workshop i tannhelse og donasjon av tannhelseutstyr til alle i leiren. Svømmekurs og innkjøp av svømmeutstyr, norske og kurdiske folkeleker, innkjøp av trampoline og musikkinstrumenter.

Deres bidrag har også bidratt til at det er bygd en liten skole i leiren, og pengene har gått til innredning og innkjøp av skolemateriell. Vårt neste mål for skolen er å bidra til at de får tilgang på PC og internett.

Mer om situasjonen i Hellas kan du lese om: her.

Ønsker du å gi en gave?

  • Vipps: 135345
  • Gavekonto: 15039704673
Merk gaven: "Hellas"

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.

Bakgrunn:

Gjennom våren 2019 har vi gjennomført et prosjekt som har hatt som målsetning å øke valgdeltagelsen blant innvandrere i Norge.I gjennomsnitt ved de tre siste lokal valgene i Norge lå valgdeltagelsen blant denne gruppen på 30%, mot et gjennomsnitt i Norge på 65%. (kilde: SSB) Gjennom prosjektet, der vi har videointervjuet 64 representanter fra målgruppen og politiske partier, har vi også diskutert om mangel på mangfold i politikken er et demokratisk problem. Demokratiet i Norge er basert på at de folkevalgte representerer bredden av befolkningen, og når vi ser at ved forrige valg i 2017 så hadde kun 3% av de folkevalgte av en annen landbakgrunn, mens den samme befolkningen utgjør 14% av den norske befolkningen. Når vi ser på de folkevalgte representantene så represeterer heller ikke de mangfoldet av innvandrere. En viktig grunn, av mange, til at folk ikke engasjerer seg i valg er mangel på forbilder som de kan identifisere deg med.