Kollektiv

Om prosjektet

"Flamme kollektiv"

Gjennom samarbeid med blant annet Akershus Fylkeskommune ved adm.dir. Jafar Altememy leter vi etter gode løsinger for å bidra til løse utfordringer med rekruttering i bransjen. Fordi yrket er fremtidsrettet, fordi utdanningen er kort, og fordi det er mange tilgjengelige jobber nå og flere i fremtiden så kan dette også være et stort samfunnsbidrag gjennom at det kan bidra til å få flere innvandrere i arbeid. Vi vil gjennomføre en motivasjonskampanje på sosiale medier som retter seg mot minoritetsungdom i alderen 20-34 år der vi belyser alle fordeler med å bli sjåfør i kollektivtransporten.

Om bransjen:

Vekst: Kollektivtransporten vokste med 5.9% i 2018. Høy alder: Gjennomsnittsalderen for sjåfører er beregnet til 52 år, Kun 7 % av de ansatte er kvinner, To av tre sjåfører er over 50 år, Kun 5 % av de ansatte er under 32 år. Bransjen har 12% turnover per år, mye på grunn av pensjonsavgang. Som følge av naturlig avgang vil det i 2030 være behov for en økning på 3 821 utførte årsverk bare for å opprettholde dagens bemanning. Hvis du legger til trend, miljøkrav, og befolkningsvekst spesielt i de større byene totalt må antall kollektivreiser vokse med 54 % i de ni største byområdene. Det vil innebære at det vil kunne være behov for inntil 11600 nye årsverk frem mot 2030. Dette er en formidabel mulighet til å ikke bare bidra til å løse kollektivtransportens fremtidige behov, men også sysselsette mange innvandrere.

Målsetning:

Vi ønsker å bidra til 600 ansettelser innen kollektivtransporten innen 2024.

Prosjektleder:

Hege Horsberg, tlf: 951 64 356, hege@fakkeltog.com